El Grup Junts per Catalunya de la Diputació de Lleida (en endavant la Diputació) ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Personals i Política de Privadesa. Garantitza els drets digitals el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGDP), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Identitat:  la Diputació de Lleida
Domicili: C/ del Carme 26, (25007 Lleida)
NIF. Núm. V25856550
Telèfon:  973 24 92 00
Correu electrònic:  manel.sole@partitdemocrata.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 

La Diputació informa que tractem les dades facilitades a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web amb estricta confidencialitat, d’acord amb la normativa sobre protecció de dades vigent. La finalitat del tractament d’aquestes dades és poder prestar els serveis sol·licitats i mantenir les persones usuàries informades sobre qüestions relatives a les seves activitats. A més s’utilitzen per desenvolupar accions i campanyes i informar sobre les mateixes.

La Diputació es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades. Per altra banda, garanteix que es tractaran implementant totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent en cada moment. També es compromet en que tan sols s’utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas.

Per quant de temps conservem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per l’usuari. 

Quina és la legitimació pel tractament de les dades? 

La base legal pel tractament de les dades és el consentiment de l’usuari prestat mitjançant l’acceptació de la clàusula de tractament de dades. Per tant, cada vegada que l’usuari ens faci arribar o enviï dades personals a través dels formularis del Web, haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les seves dades.

En els formularis del lloc Web serà necessari que l’usuari complimenti els camps marcats com “obligatoris”. Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerides, podria implicar una incompleta atenció de la sol·licitud requerida.

L’usuari haurà de comunicar a la Diputació les seves dades personals actuals a fi de que la informació continguda en el seus fitxers estigui actualitzada i sense errors. 

També, quan ens escrigui correus electrònics de contacte o en qualsevol formulari de contacte, estarà acceptant expressament que puguem demanar les seves dades per la finalitat o petició que ens hagi indicat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

La Diputació només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment inequívoc previ o en compliment d’obligacions legals. 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals? 

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals. També pot sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan aquestes ja no són necessàries. Es pot sol·licitar la seva portabilitat. A més, podran sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les seves dades en determinades circumstàncies i motius relacionats amb la seva situació particular. 

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment, en qualsevol moment, sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins aquell moment. 

L’usuari podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos en la legislació vigent, en el domicili de la Diputació,  C/del Carme 26,  (25007) Lleida, o sol·licitar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a manel.sole@partitdemocrata.cat

En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-se a la Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agps.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

Modificació de la present Política de Privadesa

La diputació es reserva el dret a modificar la present política de Privadesa per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels usuaris de la pàgina web.

En cas que aquesta modificació afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d’aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat.

Es recomana a l’usuari, en tot cas, que procedeixi a la lectura de la Política de Privadesa de la nostra pàgina web www.partitdemocratalleida.cat cada vegada que hi accedeixi.

Última actualització: 2 de maig de 2021.