21 jul., 2022

El Ple de la Diputació aprova quatre plans d’ajuts per valor de 31M€, el paquet “més important dels darrers anys, tant quantitativament com qualitativament”, segons ha defensat el vicepresident Jordi Latorre en la presentació

Corresponen a la campanya agrària (400.000€), les despeses corrents dels ajuntaments (6,5M€), el Pla de Cooperació Comarcal (4,5M€) i el finançament d’inversions (19M€).

Pel que fa al Pla Comarcal, els ajuts permetran els consells comarcals incorporar 18 secretaris/es-interventors/es, el que suposa un increment d’un 50%.

La Diputació de Lleida ha aprovat, en el seu Ple ordinari de juliol, quatre plans d’ajuts per valor més de 31M€ que han de servir per donar “eines, realitat, projectes i esperança a les administracions més properes a la ciutadania”, tal com ha detallat el vicepresident primer, Jordi Latorre.

Latorre ha estat l’encarregat d’oferir els detalls d’aquests plans, que venen a donar resposta “a les eventualitats i dificultats que puguin venir” i que són fruit de la tasca l’Àrea de Planificació i Cooperació Municipal de la corporació, a la qual ha agraït i ha felicitat per la seva feina, que permet a la Diputació avançar-se i posar un seguit de recursos, tal com és “la nostra feina i la nostra obligació”, ha precisat Latorre. El vicepresident ha dit que es tracta d’un dels paquets d’ajuts “més importants dels darrers anys”, tant “quantitativament com qualitativament”, amb un total de 30M€ que la Diputació posa a disposició dels ajuntaments per fer front als reptes immediats i de futur.

Aquests 31M€ es desglossen en 400.000€ corresponents al Pla de Cooperació Municipal per fer front a les despeses derivades de la campanya agrària 2022; 6,5M per al Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades 2022 (1M€ més que a l’exercici anterior); 4,5M€ per al Pla de Cooperació Comarcal 2022 (300.000€ més que l’any passat); i 19M€ dins el Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023.

Pel que fa al Pla de Cooperació Municipal per fer front a les despeses derivades de la campanya agrària, la posició del Grup de JxCat ha estat defensada pel diputat Joan Gilart, que ha explicat que l’import global d’aquests ajuts és de 400.000€ que tenen com a objecte fer front a les despeses corrents lligades a la campanya agrària que afronten els ajuntaments que tinguin més de 700 hectàrees en producció de cultiu de fruita de pinyol i/o municipis que durant la campanya agrària de 2021 haguessin subscrit més de 400 contractes i/o municipis que disposin d’albergs de temporers de titularitat pública. Segons els criteris de distribució, s’atorgaran 130.000€ a l’Ajuntament de Lleida i la resta, 70% en funció del nombre d’hectàrees; 25% en funció del nombre de contractes; i 5% en funció del nombre de places d’alberg.

Quant al Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades, destina 6.5M€ per amortir les dificultats dels increments de peus dels ajuntaments, una partida que s’incrementa en 1M€ en relació al Pla del 2021, per fer front a despeses corrents de reparacions, manteniment i conservació i de subministraments de materials, subministraments (energètics entra d’altres) i altres. Els criteris de distribució seran 275.000€ per a l’Ajuntament de Lleida i 3.250€ per a cada EMD. La resta es distribuiran a raó d’un 60% repartits una quota fixa i un 40% en funció del nombre d’habitants. 

Passant al Pla de Cooperació Comarcal 2022, Latorre ha explicat que, davant la preocupació i alarma dels representants municipals i comarcals per la manca de secretaris i interventors, serveis tècnics –arquitectes, juristes, economistes…– dels municipis, l’Àrea de Cooperació ha dissenyat un pla d’ajut que suposa un canvi substancial, més eficient, més senzill i donant-li la volta al model per ajudar als Consells Comarcals a la prestació del servei de d’assistència i cooperació als ajuntaments de les seves comarques, en especial als de menor població. Com a novetat, es preveu finançament perquè els consells comarcals puguin incorporar 18 secretaris/es-interventors/es (fins ara eren 36, un increment d’un 50%). L’import global d’aquest Pla és de 4.517.299,89€, el que suposa un increment d’uns 300.000€ per tal de finançar la contractació dels secretaris/es dels municipis exempts i menors de 1.000 habitants i el servei de cooperació i assistència als municipis de la comarca. També permetrà contractar 70 tècnics, amb la qual cosa la Diputació finançarà la contractació de 120 persones.

Finalment, pel que fa al Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions 2022-2023, Jordi Latorre ha comentat que, davant les dificultats que poden arribar, es proposa un pla d’inversions perquè els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades tinguin més eines per transformar a millor les respectives realitats locals.

“Es tracta del pla d’ajuts més important pel que fa als recursos”, amb 19M€ que es destinaran a “ajudar als nostres municipis en aquelles inversions de futur” per als anys (2022 i 2023). Aquests 19M€ es desglossen en 9M€ per a l’anualitat 2022 i 10M€ per a l’anualitat 2023. D’aquesta xifra global, 2M€ es distribuiran segons criteris que beneficiaran més els municipis menys poblats i els del Pirineu i l’Aran, mentre que els 17M€ restants es distribuiran a raó de 425.000 per Lleida ciutat, 8.500 per cada EMD i la resta entra la resta de municipis (inclosos els del Pirineu i Aran i el petits) es repartirà 70% una quantia fixa per municipi; 20 % en funció del nombre d’habitants i 10% en funció dels nuclis de població de cada municipi.

Durant el Ple d’aquest dijous, també s’han presentat quatre mocions, dos de les quals s’han debatut conjuntament per ser d’una natura similar. Han estat, en primer terme, d’una moció presentada pels grups polítics del PSC, UA i JxCat, per a l’aprovació de l’Estatut del Municipi Rural, i en segon pla, d’una moció presentada pel grup polític d’ERC, per a l’impuls de l’Agenda Rural de  Catalunya.

La posició del Grup de JxCat ha estat defensada pel diputat Francesc Sabanés, que ha destacat la necessitat d’implementar quatre accions: millorar el finançament dels municipis rurals; desplegar polítiques concretes en diferents àrees que generin eines reals i efectives; sensibilitzar política i socialment sobre la problemàtica de la despoblació; i elaborar un pacte conjunt contra el despoblament. Sabanés ha denunciat que en el món rural “hi ha sentiment d’abandonament”, a més de reclamar “més autonomia i finançament” per subsistir. La primera moció (Estatut del Municipi Rural) ha estat aprovada per unanimitat, mentre que la moció sobre l’impuls de l’Agenda Rural. La segona, en la qual JxCat ha votat a favor en tots els punts menys el 3 (abstenció) i el 4 (en contra), s’ha aprovat en tots els apartats menys el 4. 

El Grup de JxCat també ha votat a favor de la moció presentada pel grup polític d’ECP per a la prevenció d’incendis i la defensa del medi forestal a les Terres de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran, i que ha estat aprovada. La posició de JxCat ha estat presentada pel diputat Jordi Llanes, que en la seva intervenció ha remarcat que els boscos són part “molt important del nostre futur perquè són una enorme font de riquesa a preservar”, i que “la màxima prioritat per les administracions ha de ser la gestió forestal”. En aquest sentit, ha precisat que “per fer una bona prevenció cal gent arrelada al territori”, perquè són els màxims coneixedors, cuidadors i protectors del medi ambient. Protegim doncs, també, la gent que viu al territori i el seu estil de vida”, ha acabat Jordi Llanes. 

Una altra moció que ha estat aprovada es la que ha presentat el grup polític de Cs, per a la continuïtat dels educadors socials als centres educatius. En aquest cas, la diputada Rosa Maria Perelló ha defensat el vot favorable de JxCat.