21 abr., 2022

El Ple de la Diputació aprova per unanimitat les bases dels ajuts per combatre el despoblament, que han incorporat 10 de les 11 al·legacions presentades en el que Jordi Latorre defineix com “una resposta institucional de primer ordre” davant aquesta problemàtica

El vicepresident primer ha agraït totes les aportacions en el que ha estat “un exercici important d’escolta activa” que ha permès “millorar el disseny i la concreció d’aquests ajuts”

El Ple de la Diputació de Lleida ha aprovat per unanimitat l’acceptació parcial de les al·legacions presentades per diferents municipis a les bases dels ajuts per combatre el despoblament.

El vicepresident primer i diputat responsable de l’Àrea de Cooperació Municipal, Jordi Latorre, ha explicat davant el Ple ordinari de la Diputació corresponent al mes d’abril que han estat incorporades 10 de les 11 al·legacions presentades pels diferents grups polítics a les Bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic, i per tant s’han incorporat a aquestes bases, que posteriorment han estat aprovades per unanimitat.

Latorre ha començat la seva intervenció davant el Ple tot dient que l’aprovació d’aquests ajuts suposava una resposta institucional de primer ordre per combatre el despoblament, i que per tant era necessari “un exercici important d’escolta activa a l’hora de pensar i dissenyar aquests ajuts amb les diferents entitats representatives del món municipal i rural, també amb les organitzacions professionals afectades i les comarques”. 

El vicepresident ha detallat que 5 ajuntaments han presentat un total d’11 al·legacions “per millorar encara més el disseny d’aquests ajuts, que al nostre entendre son estructures reals d’estat”. A tots ells els ha agraït que hagi aportat unes al·legacions que “ens han permès millorar el disseny i la concreció d’aquests ajuts”.

D’aquestes 11 al·legacions presentades, 10 s’han aprovat, ha precisat Latorre, el que demostra la voluntat inclusiva de la Diputació i de l’Àrea de Planificació i Cooperació Municipal, a la qual ha agraït el seu compromís.

De les al·legacions presentades, la majoria són aclariments sobre aspectes de les bases que, donada la seva redacció, podien generar confusió. Aquestes han estat acceptades en la seva totalitat i se n’ha proposat un nou redactat que aclarís els criteris i facilités la tasca als membres de la comissió d’avaluació.

Respecte la resta d’al·legacions, dos permeten homogeneïtzar criteris entre les diferents línies de subvencions. En un cas, incrementant el llindar de població fins als 1.000 habitants a la línia 1 d’habitatge (fins ara el llindar era de 500 habitants), i en l’altre, en la línia 3 dels projectes, s’estableix, com en la resta de línies, que s’adjudicarà un projecte per comarca (el de major puntuació si n’hi ha més d’un) i la resta per concurrència competitiva.

Lleida, 21 d’Abril del 2022